RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (oslobođeno plaćanja)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (oslobođeno plaćanja)


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda izdaje Uprava prihoda i carina kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda. U skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, članovima 13 i 14 propisana su oslobođenja od obaveze plaćanja takse.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se  zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom i digitalno potpisivanje.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?