RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Način ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za proizvode i usluge, za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije koje djeluju u CG
Naziv usluge

Način ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za proizvode i usluge, za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije koje djeluju u Crnoj Gori.


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i akcize, za službene potrebe, mogu ostvarivati:

1. diplomatska i konzularna predstavništva koja djeluju u Crnoj Gori, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri, uz uslov uzajamnosti.

2. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.


Gdje i kako

Oslobađanje od poreza može se ostvarivati za sve vrste proizvoda, odnosno usluga, bez obzira da li su nabavljeni na domaćem tržištu ili su uvezeni iz inostranstva na područje Crne Gore, ako su ispunjeni uslovi u pogledu nosilaca prava i ako su priložena zahtijevana dokumenta.

Oslobođenje od plaćanja poreza može se ostvarivati ako je vrijednost kupljenih proizvoda, odnosno usluga po pojedinačnom računu (sa uključenim PDV) veća od 50,00 €. Ovo ograničenje ne važi za oslobođenja od plaćanja poreza pri uvozu proizvoda.

Oslobođenje od plaćanja poreza bez ograničenja može se ostvariti ako se radi o nabavci goriva za prevozna sredstva nosilaca prava. 

Nosioci prava, pravo na oslobađanje od plaćanja poreza ostvaruju na osnovu poreske identifikacione kartice, koju izdajeUprava prihoda i carina (Centrala Poreske uprave – Bulevar Šarla de Gola br. 2 Podgorica).

Poreska identifikaciona kartica izdaje se na osnovu liste nosilaca prava, koju Poreskoj upravi dostavlja organ državne uprave nadležan za inostrane poslove (Ministarstvo).

Ministarstvo obavještava Upravu prihoda i carina o promjenama, koje se odnose na listu nosilaca prava, kao i o ograničenjima u pogledu uzajamnosti.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (38):

Da (20):
Ne (12):
Djelimično (6):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?