RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija (za slučaj kada se ne radi o eskluzivnoj dodjeli)
Naziv usluge

 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija
(za slučaj kada se ne radi o eskluzivnoj dodjeli)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

 Korišćenje radio-frekvencija


Gdje i kako

 Zahtjev možete predati arhivi Agencije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev za izdavanje odobrenja

 Dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva

Tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija u propisanoj formi


Rok za izdavanje licence

 30 dana


Period važenja licence

 Do 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Važenje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija može se produžiti, na zahtjev nosioca odobrenja, ako su ispunjeni uslovi za korišćenje radio-frekvencija utvrđeni odobrenjem. Zahtjev za produženje važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija podnosi se Agenciji najranije 90, a najkasnije 30 dana prije isteka važenja odobrenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija Agencija će oduzeti ako utvrdi da:

·         su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netačni podaci;

·         nosilac odobrenja ne poštuje uslove propisane ovim zakonom ili odobrenjem;

·         po nalogu Agencije nijesu otklonjeni nedostaci u utvrđenom roku;

·         u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti u skladu sa zakonom;

·         nijesu plaćene naknade za korišćenje radio-frekvencija ni nakon upozorenja Agencije;

 ·        se ne može na drugi način izbjeći štetna interferencija.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija prestaje da važi:

- istekom perioda na koji je odobrenje izdato;

- na zahtjev nosioca odobrenja;

- prenosom prava korišćenja radio-frekvencija drugom licu;

- ako nosilac odobrenja prestane da postoji;

- ako nosilac odobrenja nije započeo da koristi radio-frekvencije u roku utvrđenom odobrenjem, a najkasnije u roku od godinu dana od dana - izdavanja odobrenja;

prestankom važenja odgovarajućeg odobrenja za emitovanje radijskih i/ili televizijskih programa regulatornog organa nadležnog za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radio-difuznoj službi. 

·    


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Jednokratna naknada za obradu zahtjeva koju utvrđuje Agencija

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Godišnja naknadu za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spectra (prihod budžeta CG)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Članovi 96-125 Zakona o elektronskim komunikacijama


Korisni linkovi

Korišćenje radio-frekvencija http://www.ekip.me/rfspektar/rfrekvencije.php

Plan namjene rf spektra  http://www.ekip.me/rfspektar/pnamjene.php

Zahtjev za izdavanje odobrenja http://www.ekip.me/download/koriscenjeRF/Forma%20Zahtjeva%20za%20izdavanje%20odobrenja%20za%20koriscenje%20RF_2017.doc

Pravilnik o obrascu tehničkog rješenja koriscenja radio-frekvencija http://www.ekip.me/download/Pravilnik_o_obrascu_tehnickog_rjesenja_koriscenja_radio-frekvencija.pdf

Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija http://www.ekip.me/download/koriscenjeRF/Odluka%20o%20naknadi%20za%20obradu%20zahtjeva%20za%20RF.pdf

Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija http://www.ekip.me/download/koriscenjeRF/Pravilnik_o_metodologiji_i_nacinu_obracuna_visine_godisnje_naknade_za_koriscenje_radio-frekvencija%2016-2014.pdf

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2018. Godinu http://www.ekip2.me/download/RF/Odluka%20o%20visini%20boda%20za%20RF_2018.pdf

Planovi raspodjele radio-frekvencija http://www.ekip.me/rfspektar/praspodjele.php


Napomena

 U slučaju da se radi o eksluzivnom korišćenju radio-frekvencija, postupku izdavanja Odobrenja prethodi postupak Javnog nadmetanja-Aukcija spektra


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?