RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda zgrada
Naziv usluge

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda zgrada


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda zgrada


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi na Arhivu Ministarstva kapitalnih investicija (adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica) 

E-mail: info@ee-me.org


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vršenje energetskog pregleda zgrada


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda zgrada, prilažu se originali ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:   
1)     potvrda o registraciji za obavljanje, kao pretežne, jedne od sljedećih djelatnosti: projektovanje, građenje, stručni nadzor nad građenjem, revizija projektne dokumentacije i stručni poslovi iz oblasti energetike, izdata od Centralnog registra privrednih subjekata;
2)     za kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada:
-       ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom,
-       radna biografija (CV),
-       kopija radne knjižice,
-       dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja, stručnog nadzora nad građenjem, revizije projektne dokumentacije, ispitivanja energetskih postrojenja ili instalacija,
-       potvrda o položenom stručnom ispitu za vršenje energetskih pregleda zgrada, u skladu sa programom propisanim ovim pravilnikom i
dokaz o izvršenoj uplati naknade za obradu zahtjeva, u skladu sa posebnim propisom


Rok za izdavanje licence

 Po Zakonu o opštem upravnom postupku rok za rješavanje po zahtjevu je mjesec dana, od dana predaje zahtjeva


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Nema


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda Ministarstvo će oduzeti ako:

-        se utvrdi da je ovlašćenje izdato na osnovu netačnih i neistinitih podataka;
-        ovlašćeno lice obavlja energetske preglede suprotno ovom zakonu;
-        kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;
ovlašćeno lice prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je steklo ovlašćenje.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za obradu zahtjeva, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, Tarifni broj 1 – 5,00€ na uplatni račun Ministarstva ekonomije:

-        br. računa: 832-3161232-94,

-        primalac: Budžet Crne Gore,

svrha uplate: Administrativna taksa za Ministarstvo ekonomije.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Uz zahtjev za izdavanje ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda zgrada, prilažu se originali ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:   

1)     potvrda o registraciji za obavljanje, kao pretežne, jedne od sljedećih djelatnosti: projektovanje, građenje, stručni nadzor nad građenjem, revizija projektne dokumentacije i stručni poslovi iz oblasti energetike, izdata od Centralnog registra privrednih subjekata;

2)     za kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada:

-       ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom,

-       radna biografija (CV),

-       kopija radne knjižice,

-       dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja, stručnog nadzora nad građenjem, revizije projektne dokumentacije, ispitivanja energetskih postrojenja ili instalacija,

-       potvrda o položenom stručnom ispitu za vršenje energetskih pregleda zgrada, u skladu sa programom propisanim ovim pravilnikom i

dokaz o izvršenoj uplati naknade za obradu zahtjeva, u skladu sa posebnim propisom


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

  1. Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list Crne Gore", br. 57/14)
  2. Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Sl. list Crne Gore", br. 75/15)


Korisni linkovi

Energetska efikasnost 

Ministarstvo ekonomije 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?