RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda (oslobođeno plaćanja)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda (oslobođeno plaćanja)


Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija


Opis

Uvjerenje o visini prihoda izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda. U skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, članovima 13 i 14 propisana su oslobođenja od obaveze plaćanja takse.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom i digitalno potpisivanje.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Poreske uprave, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.me


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?