RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prilog 4 – ERP04 zahtjev provajdera ERP za rad u produkciji

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev provajdera ERP04 za rad u produkciji 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava carina


Opis

Zahtjev provajdera ERP04 za rad u produkciji 


Gdje i kako

Prijavu popunjava provajder kao zahtjev za dobijanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina..

Zahtjev za elektronsku razmjenu podataka možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.
Za svaku prijavu plaća se administrativna taksa u propisanoj Zakonom o administrativnim taksama u visini od 10 EUR i to:

- Žiro račun: 805-100-45
- Model: 05
- Poziv na broj odobrenja: 30007-16-009-5000000
- Iznos 10 EUR

Uslovi koje mora ispunjavati pojedina prijava nalaze se na sajtu Uprave carina
Korisni linkovi

Uprava carina


Pravna podloga

Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?