RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za civilno vaduhoplovstvo

logo

Usluge koje pružamo:

Odobravanje programa osposobljavanja kontrolora letenja
Naziv usluge

Odobravanje programa osposobljavanja kontrolora letenja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Odobravanje programa osposobljavanja kontrolora letenja


Gdje i kako

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
zahtjev se predaje u pisanoj formi, mailom ili faxom,
Mail: arhiva@caa.me, acv@caa.me
Kontakt tel: 020 625-507, 625-207
Fax: 625-517


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Pružanje usluge osposobljavanja kontrolora letenja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Program osposobljavanja


Period važenja licence

 Neograničeno


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Neusaglašenost nivoa 1 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Zakon o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 20/10 i 20/11)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Dokaz uplatnice za administrativne takse 


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Službeni list CG“, br. 29/16 i 88/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?