РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтАгенција за цивилно вадухопловство

лого

Услуге које пружамо:

Признавање дозволе студента контролора летења или дозволе контролора летења
Назив услуге

 Признавање дозволе студента контролора летења или дозволе контролора летења


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе


Опис

 Признавање дозволе студента контролора летења или дозволе контролора летења


Гдје и како

 Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
захтјев се предаје у писаној форми, маилом или фаxом,
Маил: архива@цаа.ме, ацв@цаа.ме
Контакт тел: 020 625-507, 625-207
Фаx: 625-517


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Пружање услуге у ваздушном саобраћају 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Дозвола студента/контролора летења 


Период важења лиценце

 Неограничено


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Разлози за одузимање/укидање дозволе:
·         коришћење права из дозволе када ималац дозволе више не испуњава примјенљиве захтјеве Правилника о дозволама и организацијама за оспособлајвање контролора летења;
·         добијање дозволе студента контролора летења или контролора летења, овлашћења, додатног и посебног овлашћења или цертификата на основу достављене фалсификоване документације;
·         фалсификовање евиденција о дозволи или цертификата;
коришћење права из дозволе, права датих овлашћењем(има) или додатним и посебним овлашћењем(има) под утицајем психоактивних супстанци;


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Закон о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 и „Службени лист ЦГ“, бр. 22/08, 77/08, 03/09, 20/10 и 20/11)


Документација коју корисник прилаже

 Доказ уплатнице за административне таксе 


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Правилник о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења („Службени лист ЦГ“, бр. 29/16 и 88/17)


Корисни линкови

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?