RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa. Zahtjev za povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi se Poreskoj upravi kao nadležnom organu.


Gdje i kako

Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu je neophodno posjedovanje digitalnog certifikata.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

O zahtjevu nadležni poreski organ odlučuje rješenjem.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (13):

Da (7):
Ne (3):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?