RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe


Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija


Opis

Status rezidentnog poreskog obveznika Crne Gore, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti - Obrazac PR-1.

Status rezidentnog poreskog obveznika druge države sa kojom je zaključen sporazum, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti – Obrazac PR-2, a koja je ovjerena od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident.

Potvrdu o rezidentnosti izdaje nadležni poreski organ, na osnovu zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti - Obrazac ZIPR. Potvrdu nadležni poreski organ izdaje prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev domaće fizičko lice prilaže uvjerenje o prebivalištu (original ili ovjerenu kopiju originala), koje izdaje nadležni organ.

Uz zahtjev, strano fizičko lice prilaže:

1) ovjerenu kopiju važeće strane putne isprave;

2) odobrenje, odnosno rješenje o odobrenju privremenog boravka u Crnoj Gori u trajanju dužem od šest mjeseci u toku kalendarske godine (original ili ovjerenu kopiju originala), odnosno odobrenje stalnog nastanjenja u Crnoj Gori (original ili ovjerenu kopiju originala), koje izdaje nadležni organ;

3) važeći ugovor o radu (original ili ovjerenu kopiju originala) kojim je zasnovan radni odnos kod domaćeg poslodavca, odnosno važeći ugovor o upućivanju na rad u Crnu Goru (original ili ovjerenu kopiju originala).


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi područne jedinice Poreske uprave, prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog).


Korisni linkovi

 www.poreskauprava.gov.me


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?