RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Registracija brisanja preduzetničke djelatnosti
Naziv usluge

Registracija brisanja preduzetničke djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava


Opis

Ovdje možete naći sve informacije vezane za uslugu Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje – registraciju svih oblika obavljanja privrednih djelatnosti propisani su Zakonom o privrednim društvima (“Službeni list RCG”, br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i “Službeni list CG”, br. 40/11). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom odnosno Uputstvom o radu Centralnog registra privrednih subjekata (“Službeni list RCG”, broj 20/12) kojim je precizirano postupanje i način rada Centralnog registra privrednih subjekata, kao i Obrasci za upis odnosno prijave za registraciju koje su sastavni dio istog. Takođe, postoje i uslovi za osnivanje privrednog subjekta, koji se moraju ispuniti da bi se mogao registrovati privredni subjekat, a isti su propisani odredbama Zakona o sprječavanju neleganog poslovanja ( “Službeni list CG” br.29/13 od 22.06.2013. godine).

 

Zahtjev za registraciju traženih podataka možete podnijeti putem pošte ili neposredno na arhivi  Centralnog registra privrednih subjekata, Ulica Vaka Đurovića br 20, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Rad sa strankama na počinje od 8:00 do 12:30, pa se u tom periodu svakog radnog dana može podnijeti dokumentacija. Kontakt telefon CRPS-a je 020/230-858.

 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno članu 89 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br. 40/11) u visini od 10,00 eura na račun Budžeta Crne Gore, odnosno na žiro račun 832-3161-26, Obrazac, odnosno prijavu za registraciju traženih podataka možete preuzeti sa ovog portala i na web stranici. Uz propisani obrazac za registraciju traženih podataka, morate dostaviti i dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa odredbama člana 2 stav 2 Uputstva o raduCentralnog registra privrednih subjekata, kako slijedi:

 

- Obrazac PS-03a

- Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 10 eura

- Fotokopija lične karte ili pasoša ukoliko je strano fizičko lice

- Punomoćje, ukoliko prijavu za registraciju predaje lice koje ne vrši registraciju brisanja obavljanja preduzetničke djelatnosti u svoje ime

- Dokaz o izmirenim poreskim obavezama koji se pribavlja od područne jedinice Poreske uprave 


Korisni linkovi

 Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore 

Poreska uprava


Pravna podloga

Zakon o privrednim društvima,

Uputstvo o radu Centralnog registra privrednih subjekata i obrascima za upis, 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?