РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис сорте у Регистар сорти и подлога садног материјала


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Признавање сорти и подлога садног материјала


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 1.      доказ о власнику, одржаваоцу, односно овлашћеном заступнику  
 2.      резултати ДУС теста


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Ако орган управе, на основу резултата контроле одржавања сорте утврди да одржавалац сорте није одржао сорту на начин који гарантује очување сортности, стабилности и униформности одузима му право одржавања сорте, а ако је једини одржавалац, сорта се брише из Регистра сорти и подлога садног материјала.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса:


·         10€ - Одлука о висини накнаде за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала и Регистар сорти пољопривредног биља ("Службени лист ЦГ" бр.43/14)


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 

·      Закон о садном материјалу ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10, бр.40/11, бр. 61/11 и 48/15)

·      Одлука о висини накнаде за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала и Регистар сорти пољопривредног биља ("Службени лист ЦГ" бр.43/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Одржавалац сорте дужан је да одржава сорту по прописаним методама све док је сорта уписана у Регистар сорти и подлога садног материјала. Одржавалац сорте дужан је да, на захтјев органа управе, достави узорак сорте садног материјала у року од 15 дана, ради: 1) провјере да ли се сорта одржава на начин којим се не мијењају сортност, униформност и стабилност; 2) чувања стандардног узорка и његове обнове.


Остало

 832-3161411-42 – ж.рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?