РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за упис у Регистар увозника садног материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар увозника садног материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Увоз садног материјала


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Увоз садног материјала


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    захтјев који садржи податке о:
·      о увознику (назив, сједиште, адреса, јединствени матични број, порески број и шифра дјелатности);
·      о одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични број и школска спрема);
2.    доказ о праву располагања, односно коришћења складишног простора за смјештај и чување садног материјала (извод из посједовног листа, односно уговор о закупу);
3.    доказ о праву располагања царинског складишта
4.    доказ о запослењу и стручној спреми одговорног лица;
потврду о регистрацији у ЦРПС-а


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Дорађивач се брише из регистра дорађивача, ако престане да обавља дјелатност или престане да испуњава прописане услове.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о садном материјалу ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10, бр.40/11, бр. 61/11 и 48/15)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?