РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за упис у Регистар за промет средстава за заштиту биља на велико
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар за промет средстава за заштиту биља на велико


Орган задужен за спровођење

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-

Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар увозника средстава за заштиту биља


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа:  Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Упис у Регистар за промет средстава за заштиту биља на велико


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    Захтјев;
2.    доказ о регистрацији из ЦРПС-а;
3.    доказ о запосленом лицу одговорном за набавку, промет, смјештај, чување и издавање средстава за заштиту биља
4.    (овјерена копија дипломе о завршеним специјалистичким студијама, односно пољопривредним факултетом (смјер - заштите биља), односно специјалистичким студијима или пољопривредним факултетом (смјер биљне производње) и доказ о завршеном специјалистичком курсу за средства за заштиту биља; овјерена фотокопија уговора о раду за лице одговорно за набавку, промет, смјештај, чување и издавање средстава за заштиту биља; уговор о раду; и потврда послодавцу о запосленима коју издаје орган управе надлежан за наплату пореза);
5.    мишљење о прописаним безбједним условима рада;
6.    доказ о уплати прописане административне таксе. 


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100€


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за заштиту биља ("Службени лист ЦГ" бр. 51/08, 40/11, 18/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?