РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за упис у Регистар заштићених сорти
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар заштићених сорти


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис сорте у Регистар заштићених сорти


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Заштита биљних сорти


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.      Захтјев

2.      информације, исправе и материјали потребни за испитивање

Подносилац пријаве је дужан да у пријави предложи име сорте.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Период заштите сорте траје 25 година, а за дрвеће и винову лозу 35 година од дана признавања оплемењивачког права.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 ·         Оплемењивачко право престаје прије истека рока ако:

1) носилац оплемењивачког права у писаној форми изјави органу управе да жели престанак оплемењивачког права, и то даном наведеним у изјави, односно даном пријема изјаве;

2) смрћу, односно престанком постојања носиоца оплемењивачког права, ако нема насљедника, односно правног сљедбеника, даном смрти, односно престанка постојања.

Рјешење о престанку оплемењивачког права доноси орган управе и уписује га у Регистар заштићених сорти.

·         Орган управе укида рјешење о заштити сорте, ако:

1) утврди да сорта више није униформна или стабилна;

2) носилац оплемењивачког права не обезбиједи органу управе информације, документа или материјал који се сматрају неопходним за потврђивање одржавања сорте;

3) носилац оплемењивачког права у прописаном року не предложи друго име за сорту, ако је назив сорте укинут након признања права;

4) оплемењивач не плати накнаду за одржавање оплемењивачког права;

5) годишњи трошкови заштите сорте нијесу плаћени на дан доспјећа трошкова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 60 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о заштити биљних сорти ("Службени лист ЦГ" бр. 48/07, бр. 48/08, бр. 73/10, бр. 40/11) 


Корисни линкови

www.убх.гов.ме 


Остало

  
832-3161411-42 – ж.рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?